Özgeçmiş


TURGUT AKYÜZ

 

1981 yılında Giresun’da dünyaya geldi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında “Ebûbekir Zekeriyâ Râzî’nin Metafiziği” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını; 2017 yılında ise aynı Enstitünün Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Fahreddîn er-Râzî’nin el-Mantıku’l-Kebîr’inin Tahkik ve İncelemesi” adlı tezle Mantık alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılından itibaren çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2011 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı’na Araştırma görevlisi olarak atanmış olup halen aynı fakültede Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gazete yazıları, Tv programları, şiirleri ve youtube yayınları bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.